Nadpobudliwe dziecko

Jednym z największych problemów, z jakimi borykają się dzieci i rodzice, jest odrabianie pracy domowej i nauka w domu.
Dziecko nie wie, jak zorganizować sobie czas po szkole, aby zdążyć odrobić lekcje. Należy mu więc towarzyszyć w tworzeniu programu zajęć poza szkolnych każdego dnia tygodnia i dzielić czas na odcinki półgodzinne. Każdy odcinek czasu powinien mieć przyporządkowane zajęcie, takie jak zjedzenie kanapki, zabawa, odrabianie pracy domowej, nauka, oglądanie telewizji,
zjedzenie obiadu, kąpiel itp. Należy zachęcać dziecko do jak najściślejszego przestrzegania grafiku. Początkowo, zanim nabierze rutyny, dobrze jest je
kontrolować. Taki program wprowadza urozmaicenia, wyznacza czas na przyjemności i na naukę. Trzeba zawsze brać pod uwagę, że dzieci mają
problemy z pamięcią krótkotrwałą i muszą mieć wciąż powtarzane instrukcje i informacje.
Postępowanie z dzieckiem powinno być jak najbardziej konsekwentne, natomiast jakiekolwiek zmiany w regulaminie domowym należy ograniczyć do minimum. Otoczenie dziecka powinno być stabilne i spokojne, w miarę możliwości bez hałasu.
Z powodu małych ambicji i braku własnego systemu ochrony, dziecko musi być stale zapewniane, że jest akceptowane takie, jakie jest, i że jest pełnoprawnym członkiem rodziny. Bardzo ważną rolę w wychowywaniu odgrywają ojcowie. Chłopcy z zaburzeniami koncentracji uwagi, ze względu na rozmaite problemy emocjonalne, wciąż przekraczają granice wymaganej dyscypliny i wymykają się spod kontroli. Trudno jest matce samej, narażonej na takie postępowanie dziecka, wciąż borykać się z podobnymi wyzwaniami. Dlatego tak ważne jest regularne zaangażowanie się ojca w wychowanie i emocjonalny rozwój dziecka. Dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi w większości przypadków domagają się okazywania im miłości i czułości.
Gdy swoim zachowaniem zasłużą na karę, musi ona być natychmiastowa i sprawiedliwa, a powstały problem szybko rozwiązany, aby nie zakłócał stałych relacji z dzieckiem.
Share this article :
 
Support : Xas | J | R
Copyright © 2011. Coloring Pages | Wallpapers | Photos HQ | For Kids - All Rights Reserved